سلام دوستای گلم پست هایی که از مرداد گذاشتم ثبت موقت میشن فعلا ..

نوشته شده توسط yasna در ساعت 14:3 | لینک  | 

خدایا قسم میدمت به اشک چشمهای عاشق و معشوق برای هم که پاک ترین چیز تو دنیاست.

قسم میدم به لحظه  در آغوش هم رفتن عاشق و معشوق که زیباترین لحظه تو دنیاست.

قسم میدم به لحظه بوسیدن لبهای عاشق و معشوق که شیرین ترین لحظه تو دنیاست.

قسم میدم  به لحظه ای که عاشق و معشوق گرمای دست هم و میفهمن که گرم ترین لحظه دنیاست.

قسم میدم به دونه دونه ضربانه قلبه عاشق و معشوق که به خاطر هم تند میزنه که والاترین چیز تو دنیاست.

قسمت میدم به عشق که مقدس ترین کلمه دنیاست.

قسمت میدم به همه مقدسات و پاکی ها و بزرگیه خودت

مواظب عشقم باش همیشه سالم و خوش نگهش دار

من و عشقم که تمام زندگیم هست رو زودتر بهم برسون.

آمین!!! 

نوشته شده توسط yasna در ساعت 23:16 | لینک  | 

خـــــــــدایـــا!!!!!!

یــــا خـیـلـــــی بــــــرگــــردون عــقـــب

یـــــاخـیـلــــی بـــــزن جـلـــو

ایـنـــجـای زنــــدگـــــی دلـــــم خـیـلــــی گـــــرفـتــه!!!
نوشته شده توسط yasna در ساعت 17:52 | لینک  | 

خدایا خسته شدم

اگه اجازه هست من رسما از زندگیم استفا میدم


نوشته شده توسط yasna در ساعت 17:43 | لینک  | 

خدایا نمیدونم چرا روزای زندگیم اینطورین

چرا سختیایی که میکشم تموم نمیشن

چرا یه بار دیگه باید از دستش میدادم

چرا خدایا ؟

نوشته شده توسط yasna در ساعت 1:42 | لینک  | 

سلام 

نمیدونم چرا باز گرفته

نوشته شده توسط yasna در ساعت 1:22 | لینک  | 

خدایا بازدلم گرفته خودت کمکم کن

نوشته شده توسط yasna در ساعت 23:41 | لینک  | 

خدایا کمکم کن

نوشته شده توسط yasna در ساعت 12:47 | لینک  | 

سلام

نمیدونم نمیدونم چرا هربار تا میام فراموش کنم یه نشونی ازش میبینم خدایا دلیل اینا چیه؟؟

نوشته شده توسط yasna در ساعت 10:6 | لینک  | 

خدایا چرا دلم میگیره چرا همش یاد.....میفتم دیگه کلاسام تموم شده دیگه نمیبینمش شاید تموم شه خدایا کمکم کن دارم دیونه میشم

نوشته شده توسط yasna در ساعت 21:35 | لینک  |